Voorwaarden Prijsverloting

Voorwaarden Prijsverloting

 1. De prijsverloting wordt georganiseerd door PERICLES, een door de EU gefinancierd H2020-project voor onderzoek en innovatie (https://www.pericles-heritage.eu/). Het PERICLES-team van de Environment and Geography Department, Wentworth Way, University of York, York YO10 3NG, Verenigd Koninkrijk, zal de loterij organiseren namens het PERICLES-project.

Voorwaarden voor deelname

 1. Deze prijsverloting staat alleen open voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland en Estland (alle personeelsleden van PERICLES, hun naaste familieleden en alle medewerkers van partnerorganisaties van PERICLES zijn uitgesloten van deelname).
 2. De prijsverloting staat open voor deelnemers van alle leeftijden. Als de winnaar jonger is dan 18 jaar, moet hij/zij toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Indien deze toestemming niet wordt gegeven behoudt PERICLES zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan de volgende deelnemer die in aanmerking komt en willekeurig wordt getrokken.
 3. Om deel te nemen aan de verloting dien je het deelnameformulier op de actiewebsite van PERICLES in te vullen hier
 4. Door deel te nemen, bevestig je dat je voldoet aan de voorwaarden en dat je in aanmerking komt om de prijs in ontvangst te nemen indien die door jou wordt gewonnen.
 5. Alle deelnemers moeten een account hebben op de Map Your Heritage-portal (https://mapyourheritage.eu/) en tegen het einde van de prijstrekking ten minste één door de gebruiker gegenereerde content hebben geüpload die door de moderator wordt geaccepteerd.
 6. Je dient hetzelfde e-mailadres te gebruiken om je in te schrijven op de Map Your Heritage-portal en om mee te doen aan de prijsverloting.
 7. Alle door gebruikers gegenereerde content moet voldoen aan de moderatiecriteria om in aanmerking te komen. Content die niet voldoet aan de moderatiecriteria zal worden afgewezen door een lid van het PERICLES team, zal worden verwijderd van de portal en zal niet in aanmerking komen voor deelname aan de prijsverloting.
 8. Accounts met bestaande inhoud die reeds op de portal zijn ingevoerd, komen automatisch in aanmerking voor de prijstrekking.
 9. Inzendingen moeten uiterlijk op 30 september 2021 om 23:59 uur CET zijn ontvangen om mee te kunnen doen aan de prijsverloting. Inzendingen die na dit tijdstip en deze datum worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor deelname.
 10. Slechts één inzending per persoon. Tweede of volgende inzendingen worden gediskwalificeerd.
 11. Deelname aan de prijsverloting is gratis.
 12. Door deel te nemen aan de prijsverloting ga je akkoord met deze voorwaarden.

Moderatiecriteria

 1. Alle door gebruikers gegenereerde content moet relevant, passend, juist en zo volledig mogelijk zijn.
 2. Alle door gebruikers gegenereerde content met onjuiste, valse of onleesbare informatie zal worden afgewezen.
 3. Alle door gebruikers gegenereerde content die redelijkerwijs kan worden beschouwd als storend, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk zal worden afgewezen.
 4. Alle ongevraagde reclame, promotiemateriaal of commerciële activiteiten zullen worden geweigerd.
 5. Alle illegale of onwettige content zal worden geweigerd.

De prijs

 1. De prijs bestaat uit een iPad 10.2-inch Wi-Fi 128GB – Silver. Er zal één winnaar worden geselecteerd.
 2. De winnaar wordt via een elektronisch systeem willekeurig getrokken uit alle correcte inzendingen uit alle deelnemende landen.
 3. De prijs wordt niet gerestitueerd, is niet overdraagbaar en is afhankelijk van beschikbaarheid. Er worden geen alternatieve (geld)prijzen aangeboden. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de kwaliteit van de prijs.
 4. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde indien omstandigheden buiten onze wil dit noodzakelijk maken.
 5. Het gebruik door PERICLES van bepaalde merken als prijzen impliceert geen affiliatie met of goedkeuring van dergelijke merken.

Bekendmaking van de winnaar

 1. De winnaar wordt binnen 7 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gebracht. Indien er binnen de 14 dagen geen contact kan worden opgenomen met de winnaar, behoudt PERICLES zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen. PERICLES zal redelijke inspanningen leveren om alle prijzen binnen één (1) maand na de sluiting van de prijsverloting te leveren, maar PERICLES is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van een prijs.
 2. PERICLES is niet verantwoordelijk voor het contact opnemen met of doorsturen van prijzen naar deelnemers die onduidelijke of onvolledige informatie verschaffen of voor verloren, verkeerd geadresseerde, vertraagde of vernietigde inzendingen.

Gegevensbescherming en publiciteit

 1. PERICLES zal contact opnemen met de winnaar om toestemming te vragen voor het gebruik van zijn/haar naam en na ontvangst van deze toestemming kan zijn/haar naam worden vermeld op de website van PERICLES en alle gerelateerde sociale media-accounts of in gedrukt materiaal.
 2. De naam en het land van de winnaar kunnen worden opgevraagd door binnen 30 dagen na de sluitingsdatum van de prijsverloting een e-mail te sturen naar: mapyourheritage-group@york.ac.uk.
 3. Het auteursrecht op alle media-inzendingen blijft bij de deelnemer onder een Creative Commons-licentie (CC BY-SA 4.0). Dit geeft PERICLES het recht om diens media op websites en sociale media te gebruiken met de juiste naamsvermelding.
 4. Alle persoonlijke informatie die je ons verstrekt, zal uitsluitend worden gebruikt voor deze prijsverloting en zal zonder je toestemming niet worden doorgegeven aan andere partijen. Alle persoonlijke informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van PERICLES (https://mapyourheritage.eu/terms-conditions-privacy/).

Beperkte aansprakelijkheid

 1. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich eerlijk en in de geest van de wedstrijd gedragen. PERICLES behoudt zich het recht voor om eventuele onregelmatigheden te onderzoeken en deelnemers naar eigen goeddunken te diskwalificeren.
 2. PERICLES is in geen geval verantwoordelijk voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met eventuele fouten, defecten, onderbrekingen, storingen of vertragingen in de promotie van de verloting of de prijs.
 3. PERICLES biedt geen enkele vorm van praktische ondersteuning of IT-ondersteuning voor deze prijs. Bij ontvangst zijn alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de garantie en het product voor rekening van de winnaar van de prijs.
 4. De beslissing van PERICLES met betrekking tot eender welk aspect van de prijsverloting is definitief en bindend en er zal geen correspondentie over worden gevoerd.

Algemeen

 1. PERICLES behoudt zich het recht voor om de prijsverloting te annuleren of deze voorwaarden op enig moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. Tenzij vereist door de wet, zal PERICLES niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies, wijzigingen, kosten of uitgaven die zich kunnen voordoen in verband met deze wedstrijd en PERICLES kan de prijsverloting op elk moment annuleren of wijzigen.
 3. Geschillen met betrekking tot de prijsverloting zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Engelse rechter.
Scroll to top