Loosimise sätted ja tingimused

Loosimise sätted ja tingimused

 1. Loosimist viib Euroopa Liidu rahastatud teadus- ja innovatsiooniprojekti H2020 tellimusel (https://www.pericles-heritage.eu/) läbi projekti PERICLES keskkonna- ja geograafia osakonna meeskond, mis tegutseb aadressil Wentworth Way, University of York, York YO10 3NG, Ühendkuningriik.

Osalemisõigus

 1. Selles loosimises saavad osaleda ainult Eesti, Ühendkuningriigi, Taani ja Hollandi elanikud (välja arvatud PERICLESe meeskonnaliikmed, nende perekonnaliikmed ja Yorki Ülikooli töötajad).
 2. Loosimisest saavad osa võtta igas vanuses osalejad. Kui loosimise võidab alla 18-aastane isik, peab ta auhinna kättesaamiseks taotlema vanemalt või seaduslikult eestkostjalt nõusolekut. Juhul, kui nimetatud isik vastavat nõusolekut ei saa, jätab PERICLES endale õiguse anda auhind üle järgmisele juhuslikkuse alusel loositud osalejale.
 3. Loosimises osalemiseks tuleb täita vastav vorm, mis on leitav PERICLESi loosimise veebisaidil https://www.pericles-heritage.eu/auhinnakampaania/
 4. Vormi täitmisega kinnitab osaleja, et tal on õigus loosimises osaleda ja võidu korral mis tahes auhind vastu võtta.
 5. Igal osalejal peab olema PERICLESe portaalis (https://mapyourheritage.eu/) registreeritud konto ja laaditud üles vähemalt üks loosimise lõpuks moderaatorite poolt aktsepteeritud pärimuspaiga kirje.
 6. Kvalifitseerumiseks peab pärimuspaiga kirje vastama modereerimiskriteeriumitele. Pärimuspaiga kirje, mis ei vasta moderaatorite kriteeriumidele, lükatakse kohaliku PERICLESe meeskonnaliikme poolt tagasi ja eemaldatakse portaalist ning see ei kuulu loosimisest osavõtmisele.
 7. Loosimises osalemiseks peab pärimuspaiga kirje olema lisatud hiljemalt 30. septembril 2021 kell 23:59 CET. Pärimuspaiga kirjeid, mis lisatakse hiljem, loosimisse vastu ei võeta.
 8. Iga osaleja saab lisada ainult ühe pärimuspaiga kirje. Kõik ülejäänud diskvalifitseeritakse.
 9. Loosimiskampaaniast osavõtmine on tasuta.
 10. Loosimisest osavõtmisega nõustute täitma selle sätteid ja tingimusi.

Modereerimiskriteeriumid

 1. Kogu kasutaja loodud sisu peab olema võimalikult asjakohane, sobilik, täpne ja terviklik.
 2. Kasutaja loodud sisu, mis sisaldab ebakorrektset, valet või loetamatut teavet, lükatakse tagasi.
 3. Mis tahes kasutaja loodud sisu, mida võib mõistliku hinnangu kohaselt pidada häirivaks, kahjustavaks, ähvardavaks, kuritahtlikuks, ahistavaks, laimavaks, labaseks, vulgaarseks, ropuks, vihkavaks või rassilistel, etnilistel või muudel põhjustel vastuvõetamatuks, lükatakse tagasi.
 4. Mis tahes volitamata turundus, reklaamimaterjalid või -tegevus lükatakse tagasi.
 5. Mis tahes ebaseaduslik sisu lükatakse tagasi.

Auhind

 1. Auhinnaks on üks hõbedavärvi 10.2-tollise ekraaniga iPad Wi-Fi 128GB. Välja loositakse ainult üks võitja.
 2. Konkursi võitja loositakse välja elektrooniliste süsteemide abil kõikide sobilike pärimuspaiga kirjete vahel juhuslikkuse alusel.
 3. Auhind on tagastamatu, loovutamatu ja üleandmiseks saadaval. Auhinda ei vahetata ümber sularaha ega muu auhinna vastu. Auhinnale ei kohaldu garantii.
 4. Jätame endale õiguse vahetada auhind välja mõne muu samaväärse või suurema väärtusega auhinna vastu, kui meist sõltumatud asjaolud seda nõuavad.
 5. Teatud kaubamärkide kasutamine auhindadena ei tähenda seda, et PERICLES nende kaubamärkidega seotud oleks või neid tahtlikult reklaamiks.

Võitja väljakuulutamine

 1. Võitjat teavitatakse 7 päeva jooksul pärast viimast esitamise tähtaega e-posti teel. Kui võitjaga ei ole 14 päeva jooksul ühendust saadud, jätab PERICLES endale õiguse loosida välja teine võitja. PERICLES teeb mõistlikke jõupingutusi kõikide auhindade üleandmiseks ühe (1) kuu jooksul pärast loosimise lõppu, kuid PERICLES ei ole vastutav auhindade kohaletoimetamise viibimise eest.
 2. PERICLES ei vastuta võitjaga ühendusevõtmise ega auhinna kohaletoimetamise eest, kui osaleja on edastanud ebaselged või ebatäielikud andmed või kui portaali lisatud pärimuspaiga kirje on läinud kaduma, see on valesti adresseeritud, selle lisamisega on viivitatud või see on hävinenud.

Andmekaitse ja avalikustamine

 1. PERICLES võtab võitjaga ühendust, et küsida nõusolekut tema nime kasutamiseks. Pärast vastava nõusoleku saamist võib PERICLES avaldada võitja nime oma veebisaidil ja kõikidel PERICLESega seotud sotsiaalmeedia kontodel või trükistes.
 2. Võitja nime ja asukohariiki on võimalik küsida 30 päeva jooksul pärast loosimise kuupäeva e-posti aadressil mapyourheritage-group@york.ac.uk.
 3. Kogu meediakirjete autoriõigus jääb osalejale Creative Commonsi litsentsi (CC BY-SA 4.0) alusel, mis annab PERICLESele õiguse kasutada vastavat sisu koos asjakohase viitega autorile oma veebisaitidel ja sotsiaalmeedias.
 4. Teie poolt meile edastatud isikuandmeid kasutatakse ainult selle loosimise jaoks ja neid ei edastata ilma teie nõusolekuta kolmandatele osapooltele. Kõiki isikuandmeid kasutatakse vastavalt PERICLESe isikuandmete kaitse eeskirjale (https://mapyourheritage.eu/terms-conditions-privacy/).

Piiratud vastutus

 1. Kõik osalejad on kohustatud tegutsema õigluse põhimõtte kohaselt ja heas usus. PERICLES jätab endale õiguse uurida mis tahes rikkumisi ja diskvalifitseerida osalejaid vastavalt oma täieliku äranägemise järgi.
 2. PERICLES ei vastuta mingil juhul mis tahes kahjude ega kulude eest, mis tulenevad loosimise või auhinna reklaamimisel tekkinud vigadest, puudustest, riketest, häiretest või viivitustest või on nendega mingil viisil seotud.
 3. PERICLES ei paku koos selle auhinnaga mitte mingisugust praktilist ega IT-alast tuge. Auhinna kättesaamisel läheb kogu garantii ja tootega seotud vastutus üle auhinna võitjale.
 4. PERICLESe otsus auhinna loosimise mis tahes aspekti kohta on lõplik ja siduv ning ei kuulu vaidlustamisele.

Üldsätted

 1. PERICLES jätab endale õiguse loosimine tühistada või muuta selle sätteid ja tingimusi igal ajal ilma ette teatamata.
 2. PERICLES ei vastuta selle loosimisega seoses tekkida võivate kahjude, ebamugavuste ega kulude eest, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab. PERICLES võib loosimise igas etapis tühistada või seda muuta.
 3. Kõikide loosimisega seotud vaidluste suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi õigusakte ning need kuuluvad Inglismaa kohtute ainupädevuse alla.
Scroll to top